SS-bilder inför Monitornatta 2019-01-26  

Foto: 2019-01-07