SS-bilder inför Hasselasvängen 2021-02-28  

Foto: 2021-01-30